is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dradon van deze metalen werden gewonden op een cylinder van eboniet, met welken zij in vloeibare gassen gedompeld konden worden, die door talrijke openingen in den cylinder circuleeren konden. Gedurende de proef' werd lucht door de vloeistof geblazen om de circulatie te bevorderen en de temperatuur verder te verlagen. De temperaturen waarbij metingen verricht werden, werden verkregen door smeltend ijs, methylchloride, vast koolzuur met methylchloride, aethyleen, en aethyleen waarvan de temperatuur door een luchtstroom tot ongeveer —128° verlaagd was. De temperatuur werd gemeten met een waterstotthermometer.

Do weerstandsmetingen geschiedden mot behulp van do opstelling van do wneatstone'sche brug. Er was voor gezorgd, dat do weerstand der toeleidingsdraden niet meer dan Vio„ van den totalen vormde. Do grootste fouten moeten voortgekomen zijn uit de onzekerheid omtrent do temperatuur. Het doorblazen van lucht als methode tot temperatuurverlaging laat zeker niét toe de temperatuur nauwkeurig te bepalen. Nieuw in deze bepalingen van Cailletet en Boutv is het onderzoek van kwik in vasten toestand, dat daartoe in spiraalvormig gewonden glazen buizen gebracht word. Hot bleek zich in vasten toestand te gedragen als alle andore metalen, terwijl do temperatuurscoöfficient ook ten naaste bij met dien bij de andore metalen overeen kwam.

Zij vonden den weerstand lineair in t. Do temperatuurscoëfficienten vermenigvuldigd mot 10® waren voor tin 424; zilver 385; magnesium 388; aluminium 390: koper 418, 420, 424; ijzer 490; platina 301, 333, 342.