is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de metingen weiden deze klossen in glazen met paraffineolie geplaatst. Tusschen 0° en 100° werd de verlangde temperatuur verkregen door deze glazen in water te plaatsen, dat verhit werd.

Temperaturen van 0° tot —80° werden verkregen door paraffineolie met vast koolzuur af te koelen. Lagere temperaturen door vloeibaar aethyleen en vloeibaar zuurstof, soms onder verminderden druk kokende, tot 14 mM. kwikdruk.

De weerstandsmetingen geschiedden met eene WheatsTONE'sche brug. Om den weerstand van de toeleidingsdraden en de verbindingen te weten te komen, werd voor en na de proef van eene lus, die dezelfde totale lengte bezat als de 2 toeleidingsdraden samen, de weerstand gemeten.

Het is niet mogelijk uit de opgaven van Dewar en Fleeming de graad van nauwkeurigheid der metingen op te maken. Zeer hoog kan die echter niet geweest zijn. Bij de lage temperaturen daalt de te meten weerstand bij verschillende draden tot 0,3 Ohm, soms tot minder dan 0,1 Ohm. Bij de "wheatstone'sche brug zijn fouten van 0,002 Ohm zeer lastig te vermijden, en wanneer men niet den weerstand van de verbindingen direct meet, maar zooals Dewar en Fleeming deden, dien afleidt uit bepalingen bij andere draden, schijnt het mij dat hunne waarden zeker op geene grootere nauwkeurigheid dan 1 °/o aanspraak kunnen maken.

Behalve de verandering van de verhouding van den weerstand van de verschillende metalen tot dien van platina, bepalen zij nog den weerstand van een kubus,