is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Electrisolie weerstaiidstheriiionietrie bij liet kook|»uut van wnlerslol'.

Metalen. ! pla£num ! Potaasium i^Xdiunn Zilver KoPer i IJzcr I Goud I 1' I [ Pt—Rhag. j C,i47- | Fr:w | Aiijo- j

Jl | 4.2050 I 39.655 36.87 8.336 | 11.572 I 4.290 I 16.10 I

' ' j ." • • -i 3.1037 28.851 31.93 | 5.990 | 8.117 2.765 11.58

Weerstand in C02 . . . — 19.620 — — _ I

vlb. O . . , 0.9473 7.662 22.17 1.669 1.589 0.633 3.380

» N • • — -- — — 1-149 - -

, Ox . . | - 4.634 20.73 — _ _ _

, H . . I 0.183 0.826 18.96 0.244 , 0.077 0.356 0.381

» ~ 0.707j | 18.90 0.226 0.071 - 0.298

° , 0.003548 0.003745 0.0Ü3607 0-003917 0.004257 0.005515! 0.003903

Jl' = - a -281.81 -267.04 !—646.37 1-255.33 J—234.93 j—181.31 ;—256.19

T waargenomen in vlb. O. -182°.5 C —1820.34C-—182°.4 C —182".41 C —182°.41 C —182°.85 C —182°.37 C

"••••, 2-5797 2.6767 4.7447 0.34553 1.2676 -8.3238 -0.18448

Berekende temp. C.

In Of) — 81".48

- ~ - 80°. 18 ] -

„ vlb. O . . . —182°.505 — 182u.342 -182".401 -182u.41 —182".413 —182".855 -182°.37 Callendar.

• —182".601 —182°.60 -183».51 -1820.41 -183».320 -182". 850 -182".4 i Dickson.

„ „ N _ _ _ _ -1940.42

IQP.OOO —

Gx —207».12 —2070.87

— 206«.55 —208u.99 ~ ~ ~ ; ~

H . —243".61 - 237".88 -238«.73 - 242°.06 —223°.54 —213°.82 i-2400.37 ; c

—243".13 — 23'i".55 —239°.75 —242°.06 223°.99 —210°.29 —249" 5 D

Hx. _ —23b".85 —239».77 —242°.84 -223".70 -2510.23 C

-2380.48 -2400.78 -2420.K2 -224".15 . ~~ -251" 1 I P

SI . . . —2580.00 —2440.50 - 543°.39 -252°.26 —225».62 —258n.40 -257°.90 C

' -2570.28 -2440.15 -53C0.82 -252°.25 —226".04 -246".80 -257n.8 D

v erhouding

Weerst. bi^KF vanH ' ' | 16 % 34 93 1084 24 55 | 105"41 | ™67 30.39

L. ♦ i * j weerstanden respectievelijk bij 1UO" t en by O" C. De overige weerstanden volgen voldoende uit de tabel, x beteekent dat de vloeistof onder een druk van ongeveer 30 mM. kwik kookt

is de temperatuur, in graden van hot metaal in quaestie, waarbij dr weerstand zou verdwijnen.

Jl is de temperatuur op de schaal van Celsius, waarby de weerstand zou verdwijnen, of volgens de formule van Cali.endar, of volgens die van Dicksow i»e a en p van Cai.le.ndab zyn berekend uit de opgegeven waarden van K„ R0, den weerstand in vloeibare zuurstof en de temperatuur in vloeibare zuurstof waargenomen. K

J»mP?898^P^ewawl^Z^d *f0?>rU'^ i°m vun Diricsoii te berekenen, behalve in de gevallen van P,. waarvan de formule is gegeven in IMiil. Mag.