is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na Callendar is de parabolische formule voor den weerstand vrijwel algemeen gebruikt. Juist kan deze formule echter ook niet zijn. Bij zuivere metalen geeft ze eenen weerstand nul, ver boven het absolute nulpunt, wat niet mogelijk is, en Holborn geeft aan, dat ze ook niet te gebruiken is in het temperatuurgebied van -j- 200° tot —200°.

Hamilton Dickson f) bespreekt en critiseert de tot nu toe gebruikte vormen en verwerpt ze alle op grond daarvan, dat zij, öf bij eenige temperatuur nul leveren, of twee waarden geven van t voor ééne waarde van R, öf tot een maximum van den weerstand voeron, wat nooit gevonden is. Hijzelf stelt voor:

(R + a)« =/>(< +ft).

Deze formule toetst hij aan eenige waarnemingen en besluit, dat ze beter voldoet dan ééne der voorgaande.

Maar ook deze vorm kan de juiste niet zijn. De proeven van Dewar in vloeibare waterstof worden daardoor niet meer voorgesteld.

Waar dus geen der besproken formules over een groot gebied voldoende de waarnemingen weergeeft, verdient het voor de berekening wellicht de voorkeur, verschillende parabolische formules, telkens geldend voor een beperkt gebied, te gebruiken.

!) Phil. Mag. 44.