is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

Het vergelyken van een platinathermometer niet een waterstof'therniometer.

§ 1. Het lag oorspronkelijk in mijne bedoeling van een aantal metalen, zoo zuiver mogelijk te nemen, de verandering van den weerstand met de temperatuur na te gaan juist in dat temperatuurgebied, waar de onderzoekingen, in het voorgaande hoofdstuk besproken, nog eene aanzienlijke leemte gelaten hadden. Een dergelijk onderzoek zal men natuurlijk in 2 deelen splitsen. Het eerste deel zal bestaan in het zoo nauwkeurig mogelijk, bij eene reeks van temperaturen, bepalen van zoowel de temperatuur als den weerstand van één metaal. Het tweede deel zal bestaan in het vergelijken van den weerstand van dit standaardmetaal met dien van elk der andere te onderzoeken metalen, ook bij eene reeks van temperaturen. Het ligt voor de hand om als standaardmetaal platina te nemen.

§ 2. Er is voor de platinaweerstanden, die als thermometer gebruikt worden, een vrij wel algemeen aangenomen vorm, n.1. een dunne platinadraad, op een