is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

micakruis gewonden, opgesloten in eene dunwandige glazen buis als omhulsel.

De uiteinden zijn gesoldeerd aan koperdraden, waarvan de ééne (of soms beide) dubbolgobogen is. Dat geeft in het geheel drie koperen uiteinden, waardoor het gemakkelijk wordt, den weerstand van deze koperen toeleidingsdraden te meten en te elimineeren. In do laatste tijden worden inplaats van koperen draden ook vaak dikkere platinadraden genomen om thermoëlektrische krachten te vermijden. Dit is de vorm oorspronkelijk door Siemens ingevoerd en door de volgende onderzoekers overgenomen. Hot heeft op zichzelf ook zeker groote voordeelen den draad tegen alle uitwendige invloeden: stooten enz. te beschutten. Maar er staan nadeelen tegenover. Het instrument zal langzaam worden in zijne aanwijzingen, doordat de draad, die de temperatuur van het bad aannemen moet, daarvan gescheiden is door twee zeer slecht geleidende lagen, eene laag glas en eene laag lucht. Zoodra men eene groote nauwkeurigheid beoogt, zal men zich door bizondere proeven ervan te overtuigen hebben, dat bij liet evenwicht, dat ten slotte ontstaat, de draad werkelijk de temperatuur van de omgeving aangenomen heeft, en niet invloeden als warmtegeleiding langs de toeleidingsdraden en straling deze verhoogen. Bij platina, waar aantasten van den draad door liet bad niet te vreezen is, schijnt liet daarom eenvoudiger een onbeschermden draad te beproeven.

Als vorm biedt dan een holle cylinder vele voordeelen. Bij het vergelijken van den weerstandsthermometer met den waterstofthermometer bevindt zich dan de draad om