is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het reservoir van den laatsten, zoodat beide zoo na mogelijk in dezelfde omstandigheden geplaatst zijn. Tevens is deze vorm zeer geschikt om de temperatuur van het bad te bepalen, wanneer zich daarin andere toestellen dan de waterstofthermometer bevinden, op de plaats, die de laatste bij liet ijken innam, terwijl de ruimte, die door den weerstand in beslag wordt genomen zeer gering is.

Wat nu het meeste te vreezen was, scheen de moeilijkheid om den draad voortdurend voldoende schoon te houden. Mechanische middelen kunnen daarvoor natuurlijk, zoodra de draad een keer in gebruik genomen is, slechts zeer voorzichtig worden toegepast, uit vrees dat de weerstand blijvende veranderingen ondervindt; en chemische middelen zijn niet te gebruiken wegens de soldeerplaatsen die er voorkomen. Nu is bij het gebruik van den draad in vloeibaar gemaakte gassen verontreiniging niet zoo erg te vreezen als anders, daar de baden zeer zuiver zijn en weer verdampen zonder neerslag achter te laten. Maar het wordt dan van belang bij de samenstelling van den toestel het gebruik van al zulke stoften als eboniet, lak, etc. te vermijden, waarvan ondersteld kon worden, dat ze gedeeltelijk in vloeibare gassen oplossen. Daarom werd geprobeerd den toestel uitsluitend uit glas en metaal te vervaardigen.

De vorm, die tenslotte gebruikt werd, is-de volgende.

Op een glascylinder (zie PI. II fig. 1), hoog 00 mM., uitwendige middellijn 48 mM. werd een schroefdraad zoo diep mogelijk geëtst. Aan den bovenkant zijn op een onderlingen afstand van 1 cM. twee rood koperen blokjes r/, en a% met schroeven, die door gaatjes gaan, op den glasrand