is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geklemd. Door eenige stukjes bladtin tusschen de blokjes en het glas te leggen werd voorkomen, dat er hinderlijke spanningen in het glas ontstonden. Deze blokjes waren van boven voorzien van twee vleugeltjes, die op den glasrand steunden en eene draaiing van de blokjes om de schroeven tegengingen. Elk der einden van den platinadraad was aan een dezer blokjes gesoldeerd, terwijl van boven de toeleidingsdraden eraan vastgemaakt waren.

De draad was dubbel gewonden, ten behoeve waarvan bij c op den glascylinder een vooruitstekend glazen puntje was aangebracht, waarom de draad geslagen werd.

Ze was daardoor inductievrij, wat bij het meten in de brug van Wiieatstone een voordeel opleverde, ofschoon er tegenover staat, dat geleiding door de vloeistof nu meer te vreezen was, en het bad dus zeer zuiver gehouden moest worden.

Eindelijk was, teneinde schuren van den draad tegen den wand van het vat (verg. PI. II lig. 2) te voorkomen, onder en boven op den cylinder een kring van vooruitstekende glaspuntjes aangebracht b.

De draad was geleverd door Heraeus te Hanau, die ervan opgaf, dat hij absoluut zuiver was. De dikte bedroeg circa 0,1 mM., de lengte ruim 7 M. Het zou gemakkelijk geweest zijn op den glascylinder eene grootere lengte te bergen, maar het scheen onnoodig den weerstand hooger op te voeren. Hij bedroeg nu bij 0° ongeveer 110 Ohm en in vloeibare zuurstof nog 28 Ohm, een weerstand, die in de brug van Wheatstone nog zeer nauwkeurig bepaald kan worden.

Er werd gebruik gemaakt van 4 roodkoperen toeleidings-