is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

draden, twee aan ieder uiteinde. Dit aantal is bij de metingen met de brug van Wheatstone noodig voor de volledige eliminatie van den weerstand der toeleidingsdraden. Tevens bestaat dan de gelegenheid voor metingen met behulp van den differentiaalgalvanometer en dergelijke inrichtingen.

Bij de eerste proeven waren deze toeleidingsdraden van 0,5 mM. middellijn. Maar de weerstandsveranderingen van deze dunne draden met de temperatuur was soms nog grooter dan wenschelijk scheen, zoodat er later koperdraden van 2 mM. middellijn genomen werden. De einden van deze draden waren over eene lengte van 11 cM. uitgewalst, tot eene breedte van 5 mM. en eene dikte van 0,15 mM., waardoor voorkomen werd, dat de meerdere warmtegeleiding erlangs van eenigen invloed worden kon.

Fig. 3 geeft eene voorstelling van den weerstand, opgesteld in liet vloeistofbad voor de nulpuntsbepaling. (Zie PI. II).

S 3. Het meten van den weerstand.

Voor het meten van den weerstand werd eene brug van Wheatstone ingericht. (Zie PI. I fig 2.)

Twee takken van de brug R, en R4 werden gevormd door klossen van manganindraad. In eiken tak was één klos van circa 7, één van 14, en één van 28 Ohm, die afzonderlijk of in combinaties ingeschakeld konden worden. De verhoudingen zijn op verschillende tijden eenige keeren bepaald.

Er werden waarden voor gevonden, die onderling minder dan 1 /, 0 0 °/0 afwijken.

De derde tak was eene weerstandsbank van Hartmann en Braun R'3 eveneens uit manganindraad. Deze is geijkt