is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorkomen — te vermijden. De commutator met de ver¬

bind in gen is: in nevenstaande figuur 1 schematisch weergegeven.

Door de blokken 1 en 2 wordt de te bepalen weerstand opgenomen in den eenen tak van de brug, 3 en 4 worden verbonden met het ééne stel toeleidingsdraden t3 en tt, 5 en 6 met het andere t. en t6.

Door geschikte plaatsing

der stoppen meet men achtereenvolgens 1®. t:i -|- t. -f- R, 2U. tx -f- t,. + R, 3e. t3 + tv 4e. tr> + te.

Het is duidelijk op welke wijze hieruit de waarde van R volgt.

Hierin blijft geene andere onzekerheid dan die, welke door de verschillen in overgangsweerstanden van de stoppen in den commutator en in de bij de meting gebruikte stoppen van de weerstandsbank veroorzaakt wordt.

De galvanometer was een dikdraads Thomson met een weerstand van circa 1,2 Ohm, en eene gevoeligheid van 1 mM. schaaluitslag bij 3 M. schaalafstand voor 2.10-8 Ampère. Slingertijd circa 10". De galvanometer stond in eene ophanging van Julius aan een bok op een vasten pijler, (zie Mededeeling 27 uit liet natuurkundig laboratorium te Leiden, fig. -4) *). Het nulpunt was dan zeer

J) Verder zal naar deze mededeelingen uit het natuurkundig laboratorium verwezen worden onder den vorm als (Meded. 27, fig. 4).