is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men zet du uitslagen als ordinaten uit, de tijden als abscissen en bepaalt met behulp van een planimeter den gemiddelden ordinaat (zie Meded. 83 s 5). Deze ordinaat is dan nog tot weerstand om te rekenen.

(Een voorbeeld van eene dergelijke grafische voorstelling levert PI. IV, tig. 1 en 2. Deze hebben echter niet op ons voorbeeld betrekking).

De correcties voor de weerstandsbank zijn besproken op bl. 48. Er valt echter nog bij op te merken, dat ze eigenlijk aangebracht moesten worden bij Rs', en niet bij de waarde van R3. Men overtuigt zich echter gemakkelijk, dat de fouten, die hieruit voortvloeien, te verwaarloozen zijn. De correcties aan de nominale bankwaarden zijn bij alle klossen beneden 1 Ohm te verwaarloozen.

De correcties zijn dus 3 in getal. Voor ons voorbeeld heb ik ze vereenigd in tabel II.

| I

TABEL II. Calibratie platinathermometer in zuurstof kokend onder verminderden druk.

Correcties.

"

Verhouding armen + 0,00216

Correctie aan R voor bankwaardon 20 en 2 + 0,0005

Gemiddelde uitslag +0,1 cM.

De verdere berekening zal, na wat boven over de wijze van berekening gezegd is, wel voldoende uit de volgende tabel te overzien zijn.