is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dunne toeleidingsdraden gebruikt, zoodat de eerste van de in § 4 beschreven opstellingen gebruikt werd.

Daarna vond eene tweede serie plaats in Dec. 'Ul niet toeleidingsdraden van 5 mM. met gewalste einden. En eindelijk de laatste serie in Nov. '02, waarbij de draad in de cryostaat bleef' zooals beschreven is in § 6.

De uitkomsten vindt men in de volgende tabel:

TABEL IV. Calibratie platinathermometer.

Nulpunt.

Dut u in. Weerstand. Gemiddelde. Isoleerende

vloeistof.

.

14 Juni '01. 110,047 1'etroleuiimetber.

15 , , 110,031

19 „ n 110,034 110,040 Amyleen.

21 „ „ 110.048 „

28 November '01. 110,036 Inopentaun.

110,033 |

n * n 110,03.'» „

9 December '01. 110,057 110,048 „

10 „ 110,049

. ! 110,048 , I 110,043

14 November '02. 110,049 „

110,051 110,048

110,043

I | I

Bij de berekeningen heb ik als gemiddelde genomen 110,045.

8 10. Bepalingen bij lage temperaturen.

Er werd gemeten in vloeibaar methylchloride, onder