is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deelte van een onderzoek uitmaken. Deze mede te deelen kan zijn nut hebben en is trouwens noodig oin de enkele uitkomsten goed te kunnen beoordeelen.

§ 2. Inrichting van de draden.

Dezelfde voordeelen, die ons een naakten platinadraad deden verkiezen boven een, die in een glazen buis opgesloten was, gelden ook hier bij de andere metalen, al zijn de bezwaren, vooral wat het aantasten van het metaal betreft, grooter.

De moeilijkheden bij het samenstellen namen echter aanzienlijk toe, doordat de draad nu zooveel langer moest zijn, om een voldoenden weerstand te geven. Bij de eerste vormen, die geprobeerd werden, lag de metaaldraad in een schroefdraad, die op een glazen cylinder geëtst was. Maar hier werd door de grootere lengte de speling zóó aanzienlijk, dat de metaaldraad te gemakkelijk uit de schroefgleuf schoot, waardoor kortsluiting ontstaan kon. Om grootere diepte te verkrijgen, werd de glascylinder bedekt met een dikke brij van olie en carborundum en in eene langzame sc-hroefbeweging gebracht met spoed van J of \ mM. De cylinder schuurt langs een ijzeren of koperen schijfje, dat in snelle ronddraaiende beweging gehouden wordt, waardoor dit met het carborundum eene gleuf in het glas slijpt. Deze gleuf bleek veel dieper te zijn dan die, met etsen verkregen '); de draden van 0,1 mM. middellijn lagen er geheel in opgesloten. Op eenen cylinder van 37 mM. diameter en

') Later is het xveer met etsen gelukt nog diepere gleuven te verkrijgen.