is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is 3 onbekend, dan vindt men —i— = J ( — + ^r-|-

fpt \«3 «2 /

Men kan bovendien de ,<? bepalen, waarvoor men vindt

_°Li

—! 4* —fi

«2 « 2

Is het wenschelijk de verhouding snel te meten, zooals bij do metingen bij lage temperaturen natuurlijk steeds het geval was, dan is het beter de /? vooraf te bepalen. Men moet zich dan door voorloopige proeven er van overtuigd hebben, dat de voldoende constant blijft. Dit was het geval voor waarnemingen met niet te lange tusschenpoozen gedaan, zooals blijken kan uit de volgende bepalingen van waarden voor 0.

14 Juni 0,00080 0,00080 17 Juni 0,000804 3 keer 0,000787 0,00081 0.000794 0,000764 0,00083 ?

12 Juli 0,000804

De waarde van $ dus bekend onderstellend, kan men

V

uit eene bepaling van at en a2 de verhouding —

' vt

afleiden, a, en werden afgelezen op de weerstandsbanken R'j en R6. R'3 was dezelfde weerstandsbank van Hartmann en Braun, die ook bij de metingen met