is toegevoegd aan je favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bespreking in § 7 van hoofdstuk II heb ik echter reeds ingevoegd, hoe deze absolute waarden gevonden werden.

Bij het bepalen van de verhouding tusschen den weerstand van den platinadraad en de waarden in bank Rs werd echter niet de geheele meting, als boven beschreven is voor de bepaling van de verhouding van platina- en goudweerstand, herhaald; maar volstond ééne meting.

Volgens vergelijking (1) blz. 7.3 is:

1 rx W, fi rx

m v = w,+ *+ï «y "aarin w' ™

Wj de weerstanden zijn van de ketens, waarin de galvanometerwindingen en de weerstandsbanken voorkomen.

Kent men den weerstand van de windingen, dan is —

rPt

op te maken uit ééne bepaling van een weerstand in de banken R'3 en R„.

De weerstanden van de windingen zijn nu op te maken uit de twee bepalingen van de verhouding van den platina- en goudweerstand.

Noemt men de weerstanden der windingen om den galvanometer A en B, de weerstanden in de banken r, en zoodat is W, = R -|- r,, W2 = B -f- r.2, dan wordt verg. (1), als rpt en rx betrekking hebben op de platina- en goudweerstanden:

—1— -| l— r* (Q\

1 + fi r„ B + r, 1+0 B + r, w

en bij de tweede stand van commutator c3

1 rx _ Bjffj fi rx

rpt " A + r\ 1 — fi A + rV

(4)