is toegevoegd aan je favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

De onderstelling, dat bij het absolute nulpunt de weerstand verdwijnt, mist voldoende zekerheid om daaraan de juistheid van formules te toetsen.

V.

De vormen, die Riecke (Drude, Ann. II, pag. 838) en Dkude (Drude, Ann. I, pag. 571) afleiden voor het electrisch geleidingsvermogen, verschillen in een getallencoëfficiënt. Riecke spreekt de meening uit, dat dit veroorzaakt wordt door een verschil in de voorstellingen, waarvan zij uitgaan. Het vindt echter uitsluitend zijn grond in hunne verschillende wijzen van berekening.

VI.

Bij het afleiden van de uitdrukking voor de Thomsonwarmte uit de electronentheorie, wordt geene rekening gehouden met liet arbeidsvermogen, dat noodig is om electronen te vormen. Deze warmte is echter niet te verwaarloozen en maakt dat men eene onjuiste waarde voor de soortelijke warmte der electriciteit vindt.

VII.

De bezwaren, die Abraham (Ann. de Chimie et de Physique serie 6 tome 27) aanvoert tegen de bepaling