is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de Aetherische Olie uit den wortelbast van Cinnamonum zeijlanicum Breijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

HET ONDERZOEK VAN DE LAAGST KOKENDE FRACTIE.

Door herhaald fractioneeren bij verminderden druk over Natrium, gelukte het uit de fractie 65°—80° eene aanzienlijke hoeveelheid destillaat te krijgen, dat onder lagen druk (+ 30 m,M.) bij 69° a 70° kookte. Onder gewonen druk bleek het kookpunt 153°—160° te bedragen, maar door steeds te fractioneeren kon ik eene stof afzonderen, die constant bij 155° kookte. Het was eene heldere, zeer beweeglijke vloeistof met aangenamen reuk. Het soortelijk gewicht bedroeg 0,8600 bij 16°, de refractie bij 15° 1,46603, de draaiing in een 20 cM. lange buis (bepaald met den polarimeter van Laurent) bedroeg + 20,4°.

Bij de analyse werd Gevonden:

I II

C. 88.10% C. 88.05%

H. 12.06% H. 11.89%

Berekend voor C,0 H16:

88.23 %

11.77 %

iJc uaiiijjuicaiueiu werd volgens \ icioi' Aleyer bepaald. Bij de eerste bepaling gebruikte ik 93 mG. stof. Af-