is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de Aetherische Olie uit den wortelbast van Cinnamonum zeijlanicum Breijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK TIL

KAMFER.

Nadat de lager kokende koolwaterstoffen uit de oplossing verwijderd waren, werd de rest in een koudmakend mengsel geplaatst om de kamfer zooveel mogelijk te doen uitvriezen. Op deze wijze werd eene aanmerkelijke hoeveelheid kamfer verkregen, die echter nog met olie doortrokken was.

Door een paar keer uitpersen onder 300 A. druk, gelukte het mij de olie er bijna geheel uit te verwijderen. Om de vaste massa verder te zuiveren, sublimeerde ik haar en verkreeg, door die bewerking een paar keer te herhalen, zuivere kristallen, die sterk roteerden op water en een smeltpunt van 176°,5 vertoonden. Het was dus wel zeker, dat we hier met gewone Laurineeën kamfer te doen hadden, hetgeen ook reeds door v. Romburgh en door Schimmel en ('°. (Berichte Oct. 1902) was aangegeven. De draaiing bedroeg + 41°,50 in 20% ge alcoholische oplossing, bepaald in een 20 cM. lange buis met een polarimeter van Laurent.

De elementairanalyse gaf:

Gevonden:

I TI

C 79,04 % 78,6 %

H 11% 10,61%

Berekend voor Cl0 H16 O C 78,95 %

H 10,52%