is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de Aetherische Olie uit den wortelbast van Cinnamonum zeijlanicum Breijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

ONDERZOEK VAN DE 4e FRACTIE.

(kp. bij 20 mm. druk bovex 100°).

Bij het onderzoek van deze fractie deden zich de grootste moeilijkheden voor. Niettegenstaande herhaald fractioneeren mocht het mi] niet gelukken, de kamfer geheel te verwijderen; steeds bleven kleine hoeveelheden in de olie opgelost, waarvan zich bij iederen keer opnieuw fractioneeren wel een weinig afscheidde, maar toch bleef de rest, die boven '200" bij gewonen druk overging, den reuk van kamfer behouden. Bij 206®, het kp. van" kamfer, kon ik natuurlijk de grootste hoeveelheid kamfer afscheiden, maar de meeste fracties daarboven waren niet kamfervrij. Ik verdeelde de olie in fracties van:

210°—220°

220o—230°

230°—240°

240°—260°

De beide laatste fracties, dus die van 230»—260° roken niet meer naar kamfer, vertoonden echter de onaangename eigenschap zich aan de lucht spoedig

geel te kleuren.

Ik trachtte uit de eerste fracties de kamfer te verwijderen, door deze om te zetten in het oxime op de w\jze, als dat bjj de zuivere kamfer gedaan was.