is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de Aetherische Olie uit den wortelbast van Cinnamonum zeijlanicum Breijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN.

I.

De kamferformule van Bredt, verdient de voorkeur boven de andere kamferformules.

n.

De methode van Umney, gewijzigd door Schimmel en Co., ter quantitatieve bepaling van eugenol in eene aetherische olie, staat boven die van Thoms.

in.

Melkzuur kan bij de omzetting van glucose in alcohol en C02 niet als een tusschenprodukt beschouwd worden.

IV.

Aloïnen moeten opgevat worden als glucosiden.

V.

Voor de waardebepaling van folia Digitalis als geneesmiddel is eene physiologische proef noodzakelijk.

VJ

Metaldehyde is geen isomeer van paraldehyde, maar een hooger polymeer van acetaldehyde.