is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toestand eene gewichtige constitutieve eigenschap van vele organische verbindingen is.

Onderzoekingen van vloeiende kristallen met het doel deze van uit een physisch-chemisch standpunt te bestudeeren, zijn betrekkelijk weinig ingesteld.

Abegc» en Seitz j) bepaalden de diëlectriciteitsconstante van het p-azoxyanisol. Zij vonden, dat deze grootheid bij den overgang van de isotrope vloeistof in de anisotrope nagenoeg geene verandering ondergaat. Dezelfde uitkomsten leverden bepalingen door Eichwald 2) en door Bühner s) verricht met het p-azoxyanisol. het p-azoxyphenetol, de azoxybenzoëzure aethylester en het p-methoxykaneelzuur.

Een sprong in de waarde der diëlectriciteitsconstante bleek bij al deze lichamen slechts bij den overgang van den anisotroop vloeibaren in den vasten toestand op te treden.

In verband met de onderzoekingen van Dbüde4) en Abegg5) over de diëlectriciteitsconstanten der stoffen in den vasten en vloeibaren toestand, waaruit bleek, dat bij den overgang uit den vloeibaren in den vasten aggregatietoestand eene aanzienlijke afname der diëlectriciteitsconstante optreedt, concludeerden bovengenoemde onderzoekers, dat in de troebele vloeistof geen vaste kristalletjes aanwezig konden zijn.

J) Zeitschr. phys. Ch. 29, 491 (1899'.

2) Diss. Marburg 1904.

3) Diss. Marburg 1906.

4) Zeitschr. phys. Ch. 23, 308 i 1S97'.

5) Wied. Ann. 62, 1894), 65 (1895>.