is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0.2° lager dan die volgens de macroscopische methode gevonden. Yoor het mengsel van 20 % kan ik dus met zekerheid de temperatuur van 158.2° aannemen. Aan vertraging in de omzetting is vermoedelijk het macroscopisch te hoog gevonden punt toe te schrijven.

Gedurende de bewerking mijner dissertatie verscheen eene publicatie van Bogojawslensky e:, Winogradow. ') waarin de resultaten hunner onderzoekingen der mengsels p-azoxyphenetol en p-azophenetol; p-azoxyanisol en p-azoanizol;

x) Zeitschr. phys. Ch. LX (1907).