is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts eene continue rij vloeiende mengkristallen te bestaan (zie tig. 38).

Molecuul % Begin Eind Begin Eind

p-azoxyphenetol overgangspunt, overgangspunt. smeltpunt. smeltpunt.

'lil

0 — 96.2° — 112.4°

10 82.8° 88.-t° 114.4° 115.2°

20 82.6° 87.2° 117.4° 118.2°

30 82.8° 102.3° 120.3° 121.1°

50 82.7° 117.0° 128.0° 129.2°

60 82.6° 122.2° 133.0° 134.2°

80 83.4° 130.2° 147.4° 148.4°

90 ? 135.0° 156.6° 157.2°

100 _ 138.4° - 167.3°

I I

Aan deze opgaven dient nog het volgende toegevoegd te worden.

Bij de mengsels met 10%, 20%, 30%, 50% en 60% p-azoxyphenetol, scheidde de isotrope vloeistof zich niet in een helder laagje boven de troebele anisotrope vloeistof af. Als begin-smeltpunt werd het optreden van een groene plek in de troebele vloeistof beschouwd. Hoe meer de stof smolt, des te verder verspreidde zich de groene kleur, om te gelijk met de vloeiende kristallen te verdwijnen. Bij die temperatuur lag het eind smeltpunt. Microscopische, later te bespreken, waarnemingen waren hiermede volkomen in overeenstemming.