is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengsel 90 % p-azoxyphenetol.

S t ij g e n d.

Temper. Aanteekeningen.

107° levendige groen en rood gekleurde puntjes en vaste kristallen.

114° idem idem idem

133° stroomingen, alles vl. kristallijn.

155.2° begin isotroop 156.0° isotroop.

Dalend.

155.4° anisotroop

120.4° plotseling verspreidt zich eene groene kleur over 't veld heen; begin vast.

Snel afkoelen: bij opvallend licht violet groene kleur vóór vast worden.

Als verwarmingsapparaat werd voor deze proeven het olietoestel gebruikt. De overgangs- en smeltpunten zijn in figuur 38 door kruisjes aangegeven.

Men ziet hieruit, dat op enkele onnauwkeurigheden na. het gedrag der mengsels volgens de microscopische waarnemingen geheel identiek is met dat langs macroscopischen weg gevonden. De eutectische temperatuurlijn kon microscopisch niet bepaald worden, daar door sterke neiging tot pseudomorfosenvorming het ontstaan van de vloeiende kristallen uit de vaste niet waar te nemen was.

Daar voor deze proeven mengsels werden gebruikt, die reeds eens of tweemaal opgesmolten waren, werden de overgangs-