is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET STELSEL P-AZOXYPHENETOL EN P-METHOXYKANEELZUUR.

Het onderzoek van dit stelsel werd ondernomen in de hoop een voorbeeld te vinden van een der typen, welke bij de menging van 2 componenten, die beide eene stabiele vloeiend kristallijne pliase geven, kunnen optreden, doeli nog niet bekend zijn (zie fig. 7, 8 en 9).

Uitgaande van de overweging, dat de kans voor het optreden van deze typen grooter zal zijn. naarmate de smeltpunten der beide componenten minder verschillen en de depressie van het smeltpunt door dezelfde molecuulconcentratie van 't bijmengsel grooter is dan van het overgangspunt, werd eene keuze gedaan uit de meest in aanmerking komende lichamen.

Van de verhouding der depressieconstanten was niets bekend, zoodat alleen met de temperaturen der smeltpunten rekening gehouden kon worden. De keuze was dus vrij willekeurig.