is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET STELSEL P-AZOXYANISOL EN P-AZOXYPHENETOL.

De groote overeenkomst tusschen p-azoxyanisol en p-azoxyphenetol deed eene volkomen mengbaarheid der vloeiendkristallijne phasen verwachten.

Volgens enkele slechts orienteerende proeven van Schexck ') ontstaat door toevoeging van het p-azoxyphenetol aan liet anisol eene verhooging van het smeltpunt dezer laatste stof. Uit de tamelijk goede overeenstemming zijner waargenomen smeltpunten en de volgens den mengingsregel van Küster 2) berekende besluit hij, dat bij dit stelsel inderdaad eene continue smeltlijn zonder minimum of maximum zal optreden. Schenck's opgaven zijn :

Molecuul o/o Waargenomen

. , , „ Berekend smeltpunt,

p-azoxyphenetol. ' smeltpunt.

0 134.0 I -

1.008 134.31 134.42

2.123 134.54 134.75

2.754 134.70 134.93

4.754 135.15 135.20

') Krist. Flüssigk. und Flüs. Kr. pag. 89 (1905).

„) T nt_+^ni t, waarin T _ smeitpunt mengsel, ten tx = smeltpunt der componenten, n en lij aantal moleculen der componenten.