is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoekt men in Tammann's „Kristalliseren und Sehmelzen" , , dT

enkele — waarden op, dan vindt men:

dT

benzophenon - 5 =: 0.027 dr sl

dT

diphenylamin _ 0.024 drsL

nitrobenzol ' = 0.022 dPSL

p-xylol 'I' = 0.032

clisL

dT

naphtaline (met het grootste verschil Yj—yg) — - 0.035

ClrsL

welke waarden alle kleiner zijn dan de ^'s der vloeiende

kristallen. Er bestaat dus veel kans, dat de smeltlijnen minder sterk zullen hellen dan de overgangslijnen en dus bij drukverhooging geen snijding der twee lijnen zal plaats vinden.

Dit verklaart, waarom een geval als in tig. 7 is voorgesteld tot nu toe ook nooit is gerealiseerd. De kans, dat een T-X-diagram gevonden zal worden als in fig. 8 en 9 is geteekend, is al even gering.

Het verschil tusschen fig. 8 en lig. 7 is alleen daarin gelegen, dat bij de eerste het vloeistof-mengkristallenblad een minimum moet vertoonen.

Voor het ontstaan van een T-X diagram als lig. 9 aangeeft, moet aan de voorwaarden voldaan zijn, dat het vloeistofinengkristallenblad een minimum heeft en dat behalve de snijding der lijnen SB S'B en 0BV ook snijding der lijnen SA S'a en O a U optreedt.