is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de vegetatieve celdeling bij de hogere planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

LITTERATUUROVERZICHT.

Zoals ik reeds in de inleiding mededeelde, heeft mijn eigen onderzoek voornamelik betrekking op de vorming en aard van de celplaat1). De oorsprong van deze staat echter in nauw verband met het optreden van de verbindingsdraden, aangaande welke ik ook enkele waarnemingen heb gedaan. Het is mijn voornemen in dit hoofdstuk, op grond van een studie van de litteratuur, verschenen na 1879 — het jaar waarin de klassieke verhandeling van Treub2) het licht zag — een indruk te geven van de stand van onze tegenwoordige kennis van de verbindingsdraden en van de celplaat in 't biezonder.

Voor de oudere litteratuur verwijs ik naar het beroemde boek van Strasburger: Zeïïbïldung und Zeil the ilung, Au ft, 1880, dat door zijn rijkdom aan waarnemingen grote invloed op de ontwikkeling der botaniese cytologie heeft uitgeoefend.

Het komt mij wenselik voor, met het oog op de zozeer verschillende wijze, waarop men bij de bestudering van

') De naam „celplaat" („Zellplatte") is het eerst gebruikt door Strasburger in zijn boek: „Ueb. Zellbildung und Zelltheilung," 1875, pag. 30.

2) M. Treub. Quelques recherches sur le röle du noyau dans Ia division des cellules végétales. Verhand, der Kon. Akad. van Wet. te Amsterdam, Dl. 19, 1879.