is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de vegetatieve celdeling bij de hogere planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. GEFIXEERD MATERIAAL.

§ 1. Verbindingsdraden. Zoals bekend is, treedt de celplaat niet altijd direkt na een kerndeling op; de celdeling kan m. a. w. geheel onathankelik van de kerndeling zijn. dit is o. a. het geval bij de „veelcelvonning' (,,\ ielzellbildung ) in het wandstandig protoplasma van de embryozak bij vele Phanerogamen en ook voor een deel bij de simultane wandvorming tussen de vier kernen van vele spore- ot' pollentetraden. Het is duidelik. dat in deze gevallen de kernspoel als zodanig geen rol bij de celplaatvorming kan vervullen en de vraag rijst nu \ anzelt, ol de spoel dan wel bij de vorming van de celplaat in het meest algemene geval, waarbij de celdeling onmiddellik volgt op de kerndeling, een functie heeft. Deze vraag wordt door bijna alle onderzoekers bevestigend beantwoord: gedurende de ana- en een deel van de telophase vindt men tussen de kernplaathelften of dochterkei nen een relatief gering aantal doorlopende verbindingsdraden, welke afkomstig zijn van de kernspoel en bij de vorming van de nieuwe celwand een rol spelen.

Strasburger stelde in 1888 *) voor, deze spoeldraden primaire verbindingsdraden te noemen in tegenstelling met de draden, welke er later nog bij komen en welke hij dus secundaire wil noemen. De termen primaire en secundaire verbindingsdraden zullen door mij in 't vervolg in de nu gegeven betekenis worden aangewend, terwijl ik met de naam verbindingsdraden zonder meer eenvoudig bedoel het verbindingsdradencomplex, zonder te letten op een bestaan hiervan uit primaire en secundaire of uit slechts ée'n van deze beide.

Dat de spoel geen aandeel zou hebben in de vorming van een verbindingsdradencomplex, waarin de celplaat

') Hist. Beitr., Heft I, 1888, pag. 155—158.