is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de vegetatieve celdeling bij de hogere planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Strasburger waargenomen (vgl. pag. -42) werd door hem niet gezien. Hij acht het dan ook waarschijnhker, dat de splijting pas optreedt, als die elementen reeds tot een protoplasmamembraan zijn versmolten. Volgens T i mberlake begint de splijting van de celplaat bij de door hem bestudeerde planten in het centrum; aldaar wordt dan al spoedig de jonge celwand afgezet1). Hoe stelt hij zich het proces van splijting voor?

„That the cellwall is not a differentiated portion of the cellplate seems to me to be further shown by those cases in which portions of the separate halves of the cellplate appear with no cellwall between them (figs. 30, 31). The splitting seems to be due primarily to a differentiation of the substance of the plate itself into two lavers" 2). Hij wijst verder op de grote moeilikheid, om te begrijpen, waarin die differentiatie bestaat. rThis differentiation, in itself, moreover, would not account for the separation of the halves of the plate. A possible explanation for this latter phenomenon may be that there is secreted between the halves some non-stainable substance, perhaps cellsap, which serves to separate them". De fig. 31 van de schrijver geeft een celplaat weer, die nog niet kompleet is; de verbindingsdraden zijn in 't midden opgelost ; het middelste deel van de celplaat is in tweeën gespleten en in de ruimte tussen de twee „Hautschichten" en van deze gescheiden door ongekleurde lagen, bevindt zich de jonge celwand, die zich zal uitbreiden, naarmate de splijting van de celplaat verder gaat. Het materiaal voor de vorming van de celwand wordt vermoedelik, volgens Timberlake geleverd door een homogene substantie, welke reeds voor het optreden van de celplaat, bij Allium, een zone in de equator vormt. Deze zone kleurt zich met de driekleuren-

') Vgl. pag. 40: de voorstelling, die Juel aldaar geeft, komt vrü wel met die van Timberlake overeen.

2) 1. c. pag. 164.