is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de vegetatieve celdeling bij de hogere planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

methode sterk oranje, terwijl de verbindingsdraden violet gekleurd zijn, en de celwanden ook een oranjekleur vertonen. Die met orange gekleurde substantie in de equatoriale zone had steeds dezelfde kleur als de celwand, als n.1. beide gekleurd waren; met rutheniumrood of ijzerhf>ematonyline kleurden zich echter de wanden wel, de equatoriale zone niet. Timberlake meent, „that there may be in the protoplasm some form of reserve cai'bohydrate in readiness for the formation of a cellwall". Hij gebruikt dan ook de term „ carbohydrate material" om de „interfilar substance" aan te duiden.

Op de waarnemingen van Timberlake kom ik later terug. Zoals uit het voorgaande volgt bevestigt hij in de hoofdzaken de opvatting van Strasburger, dat de celplaat een „Hautschicht" is, die door splijting de twee ontbrekende „Hautschichten'' levert, waartussen de celwand wordt gevormd (antwoord C); Timberlake laat echter die splijting in 't centrum van de celplaat beginnen; eveneens begint daar de vorming van de celwand reeds, vóórdat de splijting voltooid, terwijl een enkele uitlating van Strasburger er op wijst, dat deze na afloop van de splijting de celwandvorming van buiten af dus centripetaal laat plaats hebben: hij zegt n.1.: „Es überdauert dann jene grössere Fadendicke des Randes (van het verbindingsdradencomplex) eventuell auch die Bildung des keilförmigen Diaphragmas, mit welchem die Bildung der Scheidewand eingeleitet wird" *).

Wager 2) laat zich over een al of niet splijten van de celplaat niet uit, doch denkt zich de celwand evenals Timberlake centrifugaal groeiend: „The cellplate now gives place to the new cellwall in the middle region of

') Die pflanzlichen Zollhiiute. 1898, pag. 516. Zie citaat pag. 45. -) The Nueleolus and Xuclear Division in the Eoot-Apex of Phaseolus. Ann. of Bot., Vol. 18, 1!)04, pag. 48.