is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de vegetatieve celdeling bij de hogere planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Timberlake') wijdt ook enige woorden aan deze waarnemingen van Treub en Zacharias:

„There is nothing to suggest the movement of cytoplasmic granules toward the equatorial plane to form the cellplate in the manner described by Treub. Working on living cells Treub might easilv have failed to see the beginning of the cellplate. His statement that it first appears as a fine line would indicate this. The same explanation would apply to the observations of Zacharias, although it is to be noted that Zacharias described special bodies as cellplate-elements and not mere undifferentiated cytoplasmic granules such as those of Treub. It is to be doubted, however, whether these bodies have any connection with a cellplate. I do not think it unreasonable to suppose, that what Zacharias saw was a substance destined for the formation of the cellwall instead of a cellplate". Bij vergelijking, met mijn aanhaling van Treub op pag. 7 blijkt, dat Timberlake de feiten door Treub vermeld, niet geheel juist weergeeft, doch daarvan afgezien, .schijnt het mij toe, dat Timberlake, die, zoals we gezien hebben, een verdikking van de verbindingsdraden-zelf aanneemt, er niet in geslaagd is de waarnemingen van Treub, die daarmee niet overeenstemmen, voldoende op andere wijze te \ erklaren, en dat deze beter in verband te brengen zijn met de opvatting van Grégoire en Berghs geciteerd °P Pag- 29, volgens welke de celplaat zou gevormd worden door een transformatie van het protoplasma, dat zich in de equatoriale zone rondom en tussen de verbindingsdraden bevindt.

Op grond van het voorgaande overzicht van de litteratuur over ontstaan en aard van de celplaat, meen ik te mogen besluiten:

') 1. c. pag. 154.