is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de vegetatieve celdeling bij de hogere planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door gemakkeliker van het glaasje loslaat, terwijl tevens het binnendringen van kleine luchtbelletjes, wat een enkele maal kan gebeuren, op deze wijze zeker wordt voorkomen. Was aldus het vliesje aangebracht, dan werd het glaasje met de coupe naar beneden op een druppel gedestilleerd water op een objektglas gebracht en bekeken. Bij het materiaal , gefixeerd met sterk F1 e m m i n g's mengsel, waren de delingstadia ook zonder kleuring vrij gemakkelik te vinden en werden de coupes dus direkt na de deparaffinering onderzocht op hun gehalte aan gewenste delingstadia en daarna al of niet gekleurd; deze stadia zijn in het materiaal gefixeerd met alkohol of sublimaat veel minder gemakkelik te vinden, zodat hier een kleuring noodzakelik moest voorafgaan aan het verdere onderzoek; de kleuring kan overigens geschieden vóór of na het aanbrengen van het celloidinevliesje, al naar gelang van de kleurvloeistof, welke gebruikt wordt: wendt men de D e 1 a fi e 1 d se haematoxyline aan, dan is het beter te kleuren, vóórdat men het vliesje aanbrengt, omdat deze kleurstof vele uren moet inwerken en niet door alkohol uit het preparaat wordt getrokken, wat wel het geval is bij methyleenblauw, safranine en dergelijke; bij aanwending van deze kleurstoffen is het dus gewenst anders om te handelen; het medekleuren van de celloidine is voor het onderzoek in 't algemeen niet erg lastig, mits het vliesje dun genoeg is. Al te dun mag het trouwens ook weer niet zijn, omdat het dan te gauw scheurt en rimpelt, als het glaasje bij de verschillende manipulaties eens een weinig verschuift op het objektglas. Xa deze kleine uitwijding, zal ik aangeven, wat nu verder nodig is, nadat de coupe op het objektglas al of niet gekleurd gereed ligt voor bestudering. De cellen met goede delingstadia, in casu dus voorzien van een celplaat in meer of minder ver gevorderde phase van ontwikkeling, worden nu alle of voor een deel met behulp van de Camera lucida geschetst; ook de omringgende cellen voor zover zulks kan dienen, om later de