is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de vegetatieve celdeling bij de hogere planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

celloidinemethode waren behandeld. Hierop hebben de figuren 16 tot 18 betrekking.

2. Fig. 16ffl is ontleend aan een doorsnede van Allium fixering en dikte als de vorige — welke weer vooraf met Delafield'se haematoxyline was gekleurd. De cel werd getekend met behulp var. de camera lucida en objektief D + Oculair 4 van Zeiss, evenals de figuren 17 en 18]. Duidelik strekten de, naar de equator toe nog geheel vrije, chromosomen hun uiteinden naar de celplaat uit. De omstandigheden, waaronder de coupe werd beschouwd: liggende in water en betrekkelik zwak vergroot, maakten het onmogelik de tijne \erbindingsdraden, welke ongetwijfeld aanwezig waren, en de celplaatelementen afzonderlik te zien. Bij vergelijking met fig. 13 ziet men gemakkelik in, dat de celplaat hier in een beginstadium van ontwikkeling moet zijn. De kleuring kwam overeen met die van de vorige zoéven beschreven doorsnede; weer viel de overeenkomst in kleuring van de celplaat met de omringende celwanden op; de celplaat was echter tegen het omringende protoplasma niet zo scherp afgegrensd, als dat in de figuur

lGrt is getekend.

Onder het dekglaasje wordt nu sterke Eau de Javelle langzaam doorgezogen. Bijna dadelik verdwijnt de kleur; de kernen van de omringende cellen en ook de chromosomencomplexen van de getekende cel zwellen op; de nucleoli komen in de eerstgenoemde sterk uit, terwijl al de andere inhoudsbestanddelen van de cel vaag en onduidelik worden, behalve weer de celplaat, die evenals de celwanden zich door sterkere lichtbreking kenmerkt. Na 10 minuten zijn enkel de omtrekken van de kernen, de celwanden en de celplaat goed duidelik zichtbaar.

Natuurlik voorkwam ik uitdroging van het preparaat door herhaaldelik verse druppeltjes van het reagens naast het dekglaasje toe te voegen. Bij verdere beschouwing bleek aan het preparaat niets meer te veranderen, voegde