is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen omtrent drijvende homogene parellelopipeda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij het indienen van dit proefschrift betuig ik gaarne mijn erkentelijkheid aan de hoogleeraren tn de faculteit der wis- en natuurkunde voor het onderricht, dat ik van hen mocht ontvangen.

U, hooggeachte Promotor, hooggeleerde Korteweg, blijf ik vooral dankbaar voor de belangstelling en steun, die ik bij de samenstelling van dit proefschrift van U heb ondervonden.