is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen omtrent drijvende homogene parellelopipeda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3- Ik wil nog de eigenschap noemen, waarvan hier en daar in dit proefschrift een nuttig gebruik wordt gemaakt. Voor 't bewijs, zie genoemd werk van Al'PELL, blz. 198, art. 655.

Zij de stand van het drijvend lichaam gegeven. Bepaal nu het maximum en minimum van de traagheidsmomenten van 't vlak, volgens welke het vloeistofoppervlak 't lichaam snijdt, ten opzichte van lijnen door 't zwaartepunt van 't vlak. Noem die momenten r, en r.,. Laat -j het volume zijn van het ondergedompelde gedeelte, dan bestaan de betrekkingen, als en p, de principale kromtestralen zijn van het oppervlak (Z) in het overeenkomstig punt,

_ Tl _ T3

" ~ * Pi ~ 7'

Deze eigenschap toch geeft voor eenvoudige lichamen soms onmiddellijk de gezochte voorwaarde.

DF. BEZWAREN VAX DUHEM TEGEN DE METHODE VAN GUYOU.

4. Zooals gemakkelijk is in te zien, komt een wijziging van 't systeem, gevormd door vloeistof en drijvend lichaam, neer op de volgende drie wijzigingen :

K Een vervorming van het vloeistofoppervlak,

2e Een verticale translatie van het lichaam,

3c Een standsverandering van het lichaam, die de hoegrootheid van het ondergedompelde volume niet wijzigt.

Nu zoekt Gl"YOU de voorwaarde, dat het zwaartepunt rijst bij elk der wijzigingen afzonderlijk of m. a. w. wanneer de tweede variatie van de potentiaal in elk der drie gevallen positief is. Heeft hij aan elk der voorwaarden voldaan, dan besluit hij, dat ook de tweede variatie van de potentiaal voor de resulteerende wijziging positief is.

Tegen dit besluit nu meent DUHEM zich, en in 't algemeen terecht, te moeten verzetten.

Laat £ de coordinaat van 't zwaartepunt zijn, x, /?, enz. de coordinaten, die 't systeem bepalen. Veronderstellen we,