is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen omtrent drijvende homogene parellelopipeda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stabiliteits-condities voor de wijzen van drijven, aangeduid als het eerste geval op blz. 16 van dit proefschrift.

In de volledige grafische voorstelling stellen nu de

teekens (il) (2I), (ia) (2a), (1 b) (2b) de verschillende manieren

van drijven voor. Op de plaat zijn de laatste 4 teekens aangegeven in het vlak A B B, A,, omdat de verschillende gebieden, die ze voorstellen, alle gedeelten van cylinders zijn. Hieronder volgen nu de vergelijkingen der gebogen oppervlakken, die de verschillende gebieden begrenzen. O C D A en C»! C, Dj A, : 6c (1 — c) = $2 >f\

O C E A : 2 (1 — s) (4 c — 1) = §2 ri2.

Oj E, Ai : 6 ï — 8 s2 = $2 r,2.

O G en O, G, : 6 s (1 — s) = r,s.

OH : 2 (1 — i) (4c — 1) = >r.

O, H, :6c — 8 ;2 = r,2.

GUG, : 6« (1 — e) >»" = 1.

HLS : 2 (1 — c) (4 c — 1) >73 = 1.

Hj Lj S : (6 c — 8 c"8) ij2 = 1.

De kubus is dus door de verschillende gebogen oppervlakken in hokjes verdeeld; in elk der hokjes komen een of meer standen voor, voldoende door de verschillende teekens aangewezen. Daarbij valt direct op, dat 't beeldpunt niet liggen kan in het cylindervormige gebied, waarvan HLS Lj H, het grondvlak is.

Verder blijkt dat de standen (1 1) en (ia) alleen kunnen

voorkomen, of voor betrekkelijk kleine soortelijke gewichten

of voor s. g., niet zeer veel van één verschillend. Stand (ib)

kan bij alle s. g. voorkomen; echter mogen voor waarden van c tusschen 0,211 .. en 0,788.. de waarden van b en a niet te dicht tot elkander naderen, m. a. w. de doorsnede loodrecht op / mag niet te veel op een vierkant gelijken. Voor bepaalde waarden van § , en s blijkt, dat de 3 standen (1 1), (ia), (ib) te gelijk kunnen voorkomen.

Ten slotte merken we nog op, dat de standen voor den