is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen omtrent drijvende homogene parellelopipeda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en voorbij R:

tot ze ten slotte geheel verdwijnt.

We merken nog op, dat alleen in de doorsnede (*) ook de kromme, die op het (Z) opp. ligt, is bijgevoegd. Overigens zullen we nu de gedaante van het opp. (M) voldoende bekend achten.

33. Onderzoek voor de stabiele standen voor de verschillende hokjes van het (AI) opp

In de vorige $ hebben we gezien, dat er steeds punten in het symmetrievlak £ = r; aan té wijzen zijn, die in een der holten liggen, waarin de ruimte door het opp. (M) verdeeld is. Uit hetgeen in § 26 opgemerkt is, volgt dan onmiddellijk, dat we volstaan kunnen met het nagaan van het aantal der normalen en de stabiliteit der overeenkomstige standen in de vakjes van het symmetrievlak.

We beginnen dus in fig. 9 met het vak tusschen de coordinaten-assen en de doorsnede met het (Z) opp. Hier blijkt één normaal mogelijk, maar daar het zwaartepunt dan aan de bolle zijde van het (Z) opp. zou vallen, wijst dit dus op een instabielen stand (zie $ 2).

In VII aan de holle zijde van het (Z) opp. is één normaal in het symmetrievlak gelegen mogelijk, die voor een punt dichtbij het (Z) opp., en dus overal, doet inzien, dat ze een stabielen stand aangeeft.

Treden we nu van uit VII vakje VI binnen, dan zal op de grens de alsdan drievoudige normaal zich oplossen in twee andere zijdelingsche, beide behoorende bij de kromtelijn loodrecht op het vlak van tcekening en in de oorspronkelijke,