is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen omtrent drijvende homogene parellelopipeda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 ✓ 2IQ7 _ , .

= I ' io, i — £ = - = o,22 enz. hvenwel zien we

13 9600

van de grafische voorstelling' af, omdat hierin dc vergelijkingen

der krommen niet aangegeven kunnen worden en we dus

steeds op de bovenstaande moeten terugkomen.

Resumeerende blijkt dus voor een vierkante balk A K — AL (fig- 11) een drijven op de in de aangehaalde figuur aangegeven wijze mogelijk voor zekere tusschen nauwe grenzen gelegen waarden van het soortelijk gewicht; maar alleen voor het geval A H > A L.

Ook voor niet vierkante balken moet dus somtijds zulk een wijze van drijven mogelijk zijn.

Het nader onderzoek daarvan zou echter tot zéér ingewikkelde, bijna onuitvoerbare rekeningen voeren.