is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen omtrent drijvende homogene parellelopipeda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN

I

De naam „neutraal evenwicht voor den stand van den kubus in het derde geval voor £ = (Proefschrift, § 60) is onjuist. (Zie Math. gazette, math. note 285, Dec. 1908)

II

Een dynamische behandeling (met kleine schommelingen) van vraagstukken, als in dit proefschrift voorkomen, kan tot geen afdoend resultaat leiden.

III

Het gelukt niet na aanneming van het axioma: ,,Lorsque les deux forces P et O agissent dans la même

direction et dans le même sens, il est visible

. . . . que ces forces donnent une résultante égale a leur somme P + Q" de verdere theorema's der statica alleen geometrisch af te leiden. (Poinsot, Elements de statique, pag. 13)