is toegevoegd aan uw favorieten.

Over sympodie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormen, omgekeerd gestaan hebben, dan kan er van draaiing naar binnen geen quaestie geweest zijn, als we bedenken dat de samensmelting een zoo innige is. dat later zoowel < le boveneinden van de femora als de beide uiteinden van de tibiae vergroeid gevonden worden.

Er komt ook nog het volgende liij. Het gemis van anus is door het aannemen van een te nauw arnnion absoluut niet verklaard; ook mag het vreemd heeten. dat de uitwendige genitaliën niet tot ontwikkeling zouden komen, terwijl de extremiteitenknopjes, die er vlak bij aangelegd worden maar weinig in hun groei gestoord worden. Dadelijk wil ik hier echter bijvoegen dat volgens de verklaring, die ik geven zal. het ontbreken der uitwendige genitaliën ook een duister punt blijft.

De bewering dat de aplasie van de onderste buikorganen door de houding van bet kind in utero veroorzaakt wordt, hangt zonder eenigen steun in de lucht. Niet alleen maakt zij het betoog minder aantrekkelijk door het aannemen van een tweede oorzaak, die met de eerste weinig te maken heeft, maar ook blijft bet een groot raadsel, waarom alleen de onderste buikorganen getrolfen zouden worden en de lever van dezen druk geen letsel zou bekomen. Op afdoende wijze wordt echter, dunkt me, deze veronderstelling te niet gedaan door de overweging, dat de ontwikkeling van het urogenitaal apparaat in een zóó vroeg stadium plaats vindt, dat er nooit sprake kan zijn van een stoornis in hare ontwikkeling, die veroorzaakt wordt door een tegen den romp opgeslagen extremiteit.