is toegevoegd aan uw favorieten.

Over sympodie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mesoblast uit de Imurt, meer naar (le mediaanlijn zich ontwikkelt. Daardoor krijgt het embryo een kegelvormig uiteinde. Het uiteinde van de gang van Wolrï groeit door dezelfde oorzaak, die den darm in groei deed terugblijven, niet naar achteren door; van den aanleg van nier en ureter komt niets of' heel weinig. Evenzoo gaat het met de buis van Muller, waardoor er geen vagina, geen uterus, echter wel tubae tot stand komen, daar deze uit het bovenste deel van de buis van Muller komen. De invloed, die op de elementen van de genitaalstreng inwerkt, kan niet onverschillig zijn voor de navelarteries, zooals blijkt uit de hierboven besproken anatomie van die deelen. Ze komen niet tot ontwikkeling en een der arteriae omphalo-meseraicae blijft bestaan.

De twee kinakbeenplaatjes, ilie het bekken zullen vormen, zijn ook meer naar de mediaanlijn gelegen. Vaak vergroeien ze, zoodat de wervelkolom geen gelegenheid vindt zich tusschen de twee helften in te plaatsen. De knopjes, die de extremiteiten zullen vormen, liggen ook dichter bij elkaar, zoo dicht, dat ze gezamenlijk de huid voor zich uitstulpen, dus door één tegument omgeven worden. Hebben de knopjes weinig geleden, dan komt de sympus dipus te voorschijn, elk der voeten stulpt dan de huid voor zich uit. Is er een laesie van de uitsteeksels ontstaan, dan komt het tot \oiiniiig van één voet. dikwijls blijft zelfs de voet geheel weg.

Nu blijft nog de vraag, waarom de extremiteiten omgekeerd staan. Ik zou mij kunnen begrijpen, dat, waarde extremiteiten op een abnormale plaats aangelegd worden,