is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omschrift: mr. nicolaas pieter jabob kien Kz. In fraai bewerkten krans van eikenbladeren en eikels:

MDCCc, ^ DEN *l/+

BURGEMEESTER VAN UTRECHT ERKENTELIJKHEID GENEGENHEID

HULDE. „

* -\>V M*ART MDCCCV

Brons, 66 m.M. Verz. Z.

In goud aan den jubilaris aangeboden.

5 Van dezen penning bestaat nog een variant, verschillende in de lengte van den hals en plaatsing der ridderorden. Verz. 's-Rijks Munt.

Tijdschrift 1S95, blz. 32. Bijdragen 2'' druk, Nr. 521, 522, waarbij de navolgende aanteekening: „Mr. N. P. J. Kien werd geboren te 's-Hertogenbosch in het huis op den Papenhnlst, Wijk F, Nr. 105, 22 September 1800 en overleed te Brussel 17 September 1879." Als burgemeester werd hij eervol ontslagen bij K. I». van 9 Februari 1878, Nr. 2, met ingang van 1 April 1878.

0. 1864. 18 April.

50 Jarige schutterlijke dienst van H. W. Roelants te Schiedam.

Vz. Tusschen een saamgebonden lauwer-en eikenlooftak.