is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo JARIG BESTAAN DER FIRMA WESSANEN EN LAAN TE WORMERVEER 22 MAART

1865

Kz. In het veld:

22 MAART 1765 ADRIAAN WESSANEN DIRK LAAN.

IO JANUARIJ 1789 DIRK LAAN 6 MAART 1795 REMMERT LAAN.

I JANUARIJ 1831

JAN LAAN I JANUARIJ 1832

JAN LAAN ADRIAAN LAAN.

I JANUARIJ 1851 JAN LAAN

Brons, 40 m.M. Verz. Tevi.er.

Tijdschrift 1895, blz. 35, als gesneden door D. van der kellen.

De firma heeft een groote olieslagerij en meelfabrieken; in 1868 brandden deze fabrieken geheel af, in den nacht van 14 op 15 Augustus 1898 brandde de olieslagerij, de beide aangrenzende meelfabrieken „De Vlijt" en het pakhuis „la Plata", geheel af, alleen de meelvoorraden bleven grootendeels gespaard. De schade beliep ruim 1 milliocn, 100 arbeiders werden werkeloos.

.'II. 1865. 7—12 April.

Prijspenning der tentoonstelling van tuinbouw te Amsterdam.

Vz. Flora zwevende boven een wereldbol,