is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

178.

1870.

Bloemententoonstelling te Krommenie. Vz. opschrift:

1870.

Kz. Glad veld omgeven door twee samengestrikte lauwertakken.

Zilver, 40 m.M., Verz. Z., geslagen aan 's Rijks munt.

Landbouwtentoonstelling te Steenbergen.

Vz. Geheel gelijk Dirks XXX.

Kz. Rond medaillon in sierlijken rand, omgeven door twee samengestrikte lauwertakken. Opschrift:

/,!,TOO\

KROMMENIE

179.

1870.

^OONSTÊ, ^ O

STEENBERGEN

18 70

Zilver, 41 m.M. Verz. Snoeck.

9