is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

198. 1871. 14 November. Loodgietersvereeniging „Eenheid en Trouw"

te Amsterdam.

Vz. Een hazewindhond ligt rechtsgewend

bij een grafzerk^ door een treurwilg beschaduwd.

Op de zerk: NOv. (trouw)

1871.

Het geheel omgeven door een gesloten schakelketting, (eenheid)

Kz. Allerlei loodgieterswerktuigen, omschrift :

eenheid en trouw

1871.

Lood, 27 m.M. Verz. Rijksmunt.

199. 1871. 6 December.

Penning op het veeljarig lidmaatschap der jongelingen-kongregatie te 's-Hertogenbosch, (dien dag voor 12-jarig lidmaatschap uitgereikt aan H. J. de Bruijn.)

Vz. De maagd Maria, staande op een slang, stralen schieten uit hare handen.

Omschrift: congregatie der jongelingen * te s'bosch *

Kz. In lauwerkrans:

AANDENKEN VAN 72 JARIG LIDMAATSCHAP

H. J. de Bruijn

6

78- 77

72

(Aantal jaren, naam en datum gegraveerd.)