is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij zijn ontslag als eerste stempelsnijder

aan 's Rijks munt.

Vz. Zijn linksgewend borstbeeld, daaronder:

j. p. menger f.

Omschrift: n. van der keli.en ie stempelsnijder aan s'rijks munt.

Kz. In een krans van eike- en lauwerloof:

bij de vervulling van

vierenvijftig jaren

trouwe eerlijke en ijverige plichtsbetrachting 182O—T874

Omschrift: hem als hewijs van hoogachting

door al de muntbeambten aangeboden 30

junij 1874.

Goud, zilver en brons 59 m.M. Verz. Z.

Tijdschrift 1895 5°. waar ten onrechte staat 5 Junij 1874.

David van der Kellen Jr. werd 23 September 1S04 te Amsterdam geboren, als zoon van David van der Kellen Sr., die onder de regeering van Koning LODEWIJK en van 1813—1825 onder die van Koning Willem I stempelsnijder was aan de Utrechtsche munt en dien hij als stempelsnijder opvolgde; in 1852 ie stempelsnijder geworden, vroeg hij om gezondheidsredenen in 1874 zijn eervol ontslag en overleed 30 Maart 1879. Zie over zijn werk, omvattende o. m. de fraaie munten met de beeltenis van Koning Willem II, Tijdsi hri/t 1895, blz. 5 e. v.