is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prins der nederlanden grootmeester nationaal bij l)e plegtige

herdenking van

zijn lx jarig 13estuur

Omschrift: eerbiedig opgedragen door de

o van vv mm in het koningrijk der nederlanden koloniën en landen * 27 julij

1876 *

Zilver en brons, ói m.M. Verz. Z.

Roest, Verz. v. h- Groot Oosten, blz. 20, Oranjepenningen 1343.

39£A. 1876. 3 September.

3e Eeuwfeest der Pacificatie van Gent.

Vz. Het door een muurkroon gedekte wapen van Gent, tusschen saamgestrikte lauwer- en eiketakken. Omschrift boven langs den rand: pacificatie van gent i 5 76—1876 Kz. Wapen van Marnix, (in blauw een zilveren schuinbalk vergezeld van twee zilveren sterren), daarboven twee verbonden handen. Opschrift boven: marnix

de sainte aldegonde

ter zijden: 3 SEP1 1876

onder: p- a. (?)

omschrift: <8> schorsing der bloedplakkaten-

tegen de protestanten