is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

432. 1877-

Nieuwe prijspenning der gemeente Amsterdam.

Vz. De stedemaagd van Amsterdam rechts gezeten, met de keizerlijke kroon op haar hoofd en met de rechterhand op het amsterdamsche wapen steunende, naast haar staat een genius, die een lauwerkrans van haar schoot neemt en met de linkerhand een lauwerkrans boven de hoofden van twee voor haar staande jeugdige vrouwen houdt, waarvan de eene, de schilderkunst, een palet en penseelen in de hand houdt; achter de tweede, de toonkunst, staat een kolom, waartegen een lier rust. In de afsnede: f. strackf, inv. j. p. menger fec.

Kz. Glad veld omgeven door een lauwerkrans.

Brons, 50 m.M. Verz. Teijler.

Tijdschrift 1894, blz. 22.

433. 1877.

Prijspenning der letterkundige fakulteit te Amsterdam.

Vz. Minerva links gezeten, leunende tegen een kolom met het gekroonde stedelijke wapen, zij houdt met haar rechterhand een lauwerkrans en met haar linker een lans. Naast de kolom een uil. In de afsnede: merces praeteriti—arra fvtvri. Achter de kolom: j. elionf.