is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omschrift: gkldersche maatschappij van landbouw.

Kz. Boven een olijvenkrans, beneden een ploeg, daartusschen ruimte voor den naam van den bekroonde.

Brons 34 m.M., Verz. Leidsch Penn. Kab. In dit jaar aan s Rijks Munt geslagen, op stempels vervaardigd door J. P. M. Menger. 45Mi. ï 8 77.

Prijspenning van den bond der Rustende Schutterij in Zuid-Holland.

Vz. Het gekroonde wapen van Zuid-Holland. Omschrift:

*bqnd der rustende schutterij in zuid-holland * opgericht 1877

Kz. In liet veld een nuiurkroon, daarboven: WEDSTRIJD

onder: würden © krussel

Brons, 32 m.M., met oog en ring. Kon. Kab. 437. 1877.

Eerepenning van het kollege „Zeemanshoop"

te Amsterdam.

Vz. Een de face staande vrouw, steunende op een anker en een duif in hare linkerhand houdende, in het verschiet een schip met volle zeilen. In de afsnede: j. e. m. M.(enger).

Omschrift: college zeemanshoop.

amsterdam 1822.